klabb regatta BIRZEBBUGA FREEPORT est. 1971

Affiljati fl-Ghaqda Regatta Nazzjonali u registrati mall-Kunsill Malti ghall-Isport

Regatta tal-Vitorja 2017 - Double minn Bormla

Birzebbuga tispicca fir-Raba' post tal-Kategorija A u t-Tieni fil-Kategorija B

Ir-Regatta tal-Vitorja 2017 kienet ikkaraterizzata minn maltempata kbira li habtet fuq il-Port il-Kbir fit-tieni nofs tar-Regatta.


Bormla rebhu iz-zewg kategoriji b'mod konvincenti. Birzebbuga giet ir-raba post fil-Kategorija A b'16 il-punt u t-tieni post fil-Kategorija B, b'44 punt.


Kategorija A


Bormla rebhu l-Aggregate Shield ghat-tmintax il-darba wara li rebhu 4 tigrijiet u gew it-tieni fit-tigrija l-ohra. Birzebbuga rebhet zewg paljijiet, wiehed tat-Tieni post fit-tigrija tal-Midalji u iehor tat-Tielet fil-Frejgatini.


Rizultati tat-Tigrijiet:


Midalji: Bormla, Birzebbuga, Marsa

Frejgatini: Bormla, Isla, Birzebbuga

Bi Tnejn: Bormla, Marsamxett, Birgu

Kajjiki: Bormla, Isla, Marsa

B'Erbgha: Marsa, Bormla, Marsamxett


Klassifika


Bormla 64

Marsa 34

Marsamxett 20

Birzebbuga 16

Isla 16

Birgu 6

Kalkara 0

Kategorija B


Birzebbuga rebhet erba' paljijiet, kollha tat-tieni post fit-Tigrijiet ta Bi Tnejn, Kajjiki, Frejgatini u Bl'Erbgha.


Rizultati tat-Tigrijiet:


Bi Tnejn: Bormla, Birzebbuga, Marsamxett

Kajjiki:  Bormla, Birzebbuga, Marsamxett

Midalji: Bormla, Isla, Kalkara

Frejgatini: Isla, Birzebbuga, Bormla

B'Erbgha: Bormla, Birzebbuga, Marsamxet


Klassifika


Bormla 80

Birzebbuga 44

Isla 24

Marsamxett 18

Kalkara 6

Birgu 0

Marsa 0

 

Regatta ta' Jum il-Helsien 2017
Bormla jirbhu iz-zewg Shields

Tmien Paljijiet ghal Birzebbuga

Ir-Regatta ta’ Jum il-Helsien 2017 kienet wahda ferm pozittiva ghall-Birzebbuga. Dan ghaliex waqt din ir-regatta intrebhu xejn inqas minn tmien paljijiet, 4 fil-Kategorija A u 4 fil-kategorija B. Dan huwa l-ikbar numru ta paljijiet li qatt intrebhu minn Birzebbuga f’Regatta wahda. Dawn il-paljijiet kienu jfissru wkoll li Birzebbuga giet fit-tieni post overall kemm fil-Kategorija A kif ukoll fil-Kategorija B. Ghal darbohra l-ekwipaggi fid-dghajjes blu, bojod u homor kienu komposti minn qaddiefa prodott tal-klabb, fil-maggoranza taghhom zaghzagh. Dawn il-qaddiefa gibdu l-ammirazzjoni tad-dilettanti tar-regatta li kienu prezenti numeruzi fil-Port il-Kbir.


Kategorija A


Fit-tigrija tal-Midalji, Birzebbuga dahlet fit-tieni post bid-dghajsa Maria Carmela II u bil-crew Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja u Sean Schembri. Palju tat-tielet intrebah fit-tigrija tal-Frejgatini bil-Frejgatina Tereza u bil-crew kompost mit-tewmin Damian Attard u Dirk Attard u Chasney Ciantar tmunier. Fil-Kajjiki, Damien Attard u Russell Bugeja gew it-tielet bil-kajjik San Pietru. Fl-ahhar tigrija, dik ta’ Bl-erbgha, l-ekwipagg kompost minn Damian Attard, Emman Borg, Manwel Magro u Russel Bugeja rebú il-Palju tat-Tieni bid-dghajsa 22 ta’ Frar.

Fil-Kategorija A, Birzebbuga tellghet total ta 36 punt u spiccat fit-tieni post overall fil-klassifika finali, wara Bormla li rebú x-Shield bi 88 punt.

Fir-ritratti ta fuq jidhru il-qaddiefa ta' Birzebbuga jigu ippremjati bi Trofej u Paljijiet tal-Kategorija A. 1.Midalji; 2. Frejgatina; 3.Kajjik; 4. Ta Bl-Erbgha.

Kategorija B


L-ewwel tigrija kient dik ghad-Dghajjes tal-Pass b’zewg imqadef fejn bid-dghajsa Centinarja, Owen Micallef u Clifford Bugeja dahlu fit-tieni post. Fit-tigrija tal-Kajjiki il-crew Glenn Zammit u Andre Gauci ghamlu tigrija eccezjonali u dahlu fl-ewwel post. Fit-tigrija tal-Midalji, bid-dghajsa Maria Carmela II, Dirk Attard, Owen Micallef, Clifford Bugeja u Sean Schembri gew it-tielet. Fit-tigrija ta bl-Erbgha, Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja u Colin Gauci rebú l-Palju tat-Tieni bid-dghajsa Centinarja.

Ghall hafna minn dawn il-qaddiefa li hadu sehem fil-Kategorija B, kienet l-ewwel esperjenza taghhom. Min habba f’hekk dan ir-rizultat jista jitqies bhala wiehed sorpriza u fl-istess hin ta inkoraggiment ghall dawn il-qaddiefa zaghzagh. B’total ta 46 punt, Birzebbuga spiccat it-tieni post fil-klassifika generali, wara d-distrett ta Bormla.

Fir-Ritratti ta fuq jidhru l-qaddiefa tal-Kategorija B jigu ippremjati bit-Trofej u l-Paljijiet: 1. Ta' Bi Tnejn; 2. Kajjiki; 3. Midalji; 4. Ta' Bl-Erbgha.

Ekwipaggi ta' Birzebbuga Fir-Regatta ta' Jum il-Helsien 2017:-


Midalji:-

Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri (A)

Dirk Attard, Owen Micallef, Clifford Bugeja, Sean Schembri (B)


Frejgatini:-

Damian Attard, Dirk Attard, Chasney Ciantar (coxswain) (A)

Matthew Dalli, Steve Dalli, Chasney Ciantar (coxswain) (B)


Ta' Bi Tnejn:-

Manwel Magro, Emman Joe Borg (A)

Owen Micallef, Clifford Bugeja (B)


Kajjiki:-

Damian Attard, Russell Bugeja (A)

Glenn Micallef, Andre Gauci (B)


Ta' Bl-Erbgha:-

Damian Attard, Emman Joe Borg, Manwel Magro, Russell Bugeja (A)

Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja, Colin Gauci (B)

Ir-riżultati kollha:


Kategorija Open


Dgħajjes (A) - Tal-Midalji b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 4’44”;  2. Birżebbuġa;  3. Birgu

Frejgatini b’żewġ imqadef u tmunier

⦁ BORMLA 6’57”;  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Dgħajjes (C) - Tal-Pass b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA 5’31”;  2. Marsamxett;  3. Marsa

Kajjikki b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA 6’15”;  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Tal-Pass ta’ b’Erbgħa

⦁ BORMLA 5’20”  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett


Klassifika Finali: 88 - Bormla; 36 - Birżebbuġa; 20 - Marsamxett; 16 - Senglea; 6 - Birgu, Marsa; 0 - Kalkara


Kategorija B


Dgħajjes (C) - Tal-Pass b’żewġ imqadef

⦁ BORMLA (ħin ma ngħatax):  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett

Kajjikki b’żewġ imqadef

⦁ BIRŻEBBUĠA 6’31”;  2. Senglea;  3. Bormla

Dgħajjes (A) - Tal-Midalji b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 4’53”:  2. Isla;  3. Birżebbuġa

Frejgatini b’żewġ imqadef u tmunier

⦁ ISLA 6’52”  2. Birgu;  3. Bormla

Dgħajjes (B) - Tal-Pass b’erba’ imqadef

⦁ BORMLA 5’20”;  2. Birżebbuġa;  3. Marsamxett


Klassifika Finali: 72 - Bormla; 46 - Birżebbuġa; 32 - Isla; 14 - Marsamxett; 8 - Birgu; 0 - Kalkara, Marsa

 

Rebbieha ta' l-Aggregate Shield tal-Vitorja

1955 Isla

1956 Isla

1957 Isla

1958 Isla

1959 Kalkara

1960 Kalkara

1961 Isla

1962 Isla

1963 Kalkara

1964 Kalkara

1965 Kalkara

1966 Isla

1967 Marsa

1968 Bormla

1969 Kalkara

1970 Bormla

1971 Kalkara

1972 Bormla

1973 Bormla

1974 Bormla

1975 Marsa

1976 Marsa

1977 Marsa

1978 Bormla

1979 Bormla

1980 Bormla

1981 Bormla

1982 Bormla

1983 Bormla

1984 Birgu

1985 Bormla

1986 Bormla

1987 Marsa

1988 Bormla

1989 Isla

1990 Bormla

1991 Isla

1992 Isla

1993 Isla

1994 Bormla

1995 Isla

1996 Isla

1997 Marsa

1998 Isla

1999 Isla

2000 Marsa

2001 Marsa

2002 Isla

2003 Isla

2004 Isla

2005 Marsa

2006 Marsamxett

2007 Marsamxett

2008 Isla

2009 Isla

2010 Isla

2011 Isla

2012 Isla

2013 Bormla/Marsa

2014 Marsa

2015 Marsa

2016 Marsa

2017 Bormla


Kemm rebhu id-Distretti - Aggregate Shield 

Isla 23

Bormla 18

Marsa 13

Kalkara 7

Marsamxett 2

Birgu 1
Kategorija B

1990 Bormla

1991 Isla

1992 Bormla/Isla

1993 Isla/Bormla

1994 Bormla

1995 Isla

1996 Bormla

1997 Bormla

1998 Bormla

1999 Bormla

2000 Bormla

2001 Marsa

2002 M'Xett

2003 M'Xett

2004 Bormla

2005 Marsa

2006 M'Xett

2007 Birgu

2008 Birzebbuga

2009 Birgu

2010 Kalkara

2011 Marsa

2012 Bormla

2013 Isla

2014 Marsa

2015 Marsa

2016 Bormla

2017 Bormla
Kemm rebhu id-Distretti - Shield Kategorija B

Bormla 13

Isla 5

Marsa 5

Marsamxett 3

Birgu 2

Birzebbuga 1

Kalkara 1


 

Rebbieha tas-Shield ta' Jum il-Helsien 

Edizzjonijiet

1979       M'xett

1980       Ma Saritx

1981       Bormla

1982       Bormla

1983       Bormla

1984       Birgu


Aggregate Shield - Kat. A

1985      Birgu

1986      Birgu

1987      Bormla

1988      Ma saritx

1989      Abbandunata

1990      Bormla

1991      Bormla

1992      Birgu u Marsa

1993      Isla

1994      Isla

1995      Marsa

1996      Isla

1997      Isla

1998      Marsa

1999      Marsa

2000      Isla

2001      Abbandunata

2002      Isla

2003      Marsa

2004      Bormla u  M'xett

2005      Marsa

2006      Marsamxett

2007      Marsa u Bormla

2008      Bormla

2009      Isla u Marsa2010   Isla

2011   Isla

2012   Marsa/Isla

2013   Marsa

2014   Marsa

2015   Birzebbuga

2016   Bormla

2017   Bormla


Kemm Rebhu d-Distretti


Edizzjonijiet

Bormla 3

Birgu 1

Marsamxett 1

Shield

Marsa 11

Isla 10

Bormla 8

Birgu 3

Marsamxett 1

Birzebbuga 1


Aggregate Shield - Kat B


2003 M'Xett

2004 Isla

2005 M'Xett

2006 Marsa

2007 Bormla

2008 Birgu

2009 Birgu

2010 Kalkara

2011 Isla

2012 Isla

2013 Isla

2014 Bormla

2015 Kalkara

2016 Birzebbuga

2017 Bormla