klabb regatta BIRZEBBUGA FREEPORT est. 1971

Affiljati fl-Ghaqda Regatta Nazzjonali u registrati mall-Kunsill Malti ghall-Isport

Ir-Regatti Nazzjonali ta' Malta

Ir-Regatta tal-Vitorja


Ir-Regatta tal-Vitorja hija meqjusa bhala l-ikbar avveniment sportiv tas-Sajf. Bla dubju hija wkoll l-iktar avveniment antik li ghadu jsir sal-gurnata tal-lum.


Fl-1955 giet introdotta l-Aggregate Shield u din kompliet theggeg lid-Distretti Partecipant.


Ghall aktar taghrif dwar ir-Regatta tal-Viitorja ghafas fuq il-link li jidher hawn taht.

 

Ir-Regatta ta' Jum il-Helsien


Din ir-Regatta saret ghall-ewwel darba fl-1979, appuntu dakinhar li Malta iccelebrat ghall-ewwel darba il-Festa Nazzjonali ta Jum il-Helsien.


Ghall aktar taghrif dwar ir-Regatta tal-Viitorja ghafas fuq il-link li jidher hawn taht.

Id-Distretti li jippartecipaw fir-Regatta

Birgu

Birzebbuga

Bormla

Kalkara

Marsa

Marsamxett/Valletta

Senglea