klabb regatta BIRZEBBUGA FREEPORT est. 1971

Birzebbuga Freeport Rowing Club

Kumitat Ezekuttiv 2018-2019


Presidenti Onorarji

Sur Joseph Farrugia - Onor. Dr Marlene Pullicino  - Sur Jesmond Aquilina,

Sur Charlie Polidano – Sur Justin Ebejer – Perit Karmenu  Vella 

Sinjura Maria Carmela Micallef - Onor. Perit Anthony Bezzina – Sur Mark Portelli  

Sur Simon Vella - Sur Carlo Stivala - Onor. Dr. Owen Bonnici

 

Membri Onorarji:

Sur Carmelo Aquilina - Sur Guzi Abela – Sur Pawlu Cutajar - Sur Carmelo Galea - Sur Steve Briffa

President: Ian Farrugia

Vici President: Mario Aquilina

Segretarju: Simon Micallef

Assistent Segretarju: Louis Balzia

Kaxxier: Alex Azzopardi

Assistent Kaxxier: Clayton Vella

Direttur tad-Dghajjes: Mario Aquilina

Assistent Direttur tad-Dghajjes: Chris Bugeja

Direttur Generali: Andrew Taylor

Assistent Direttur Generali: Clayton Vella

PRO: Simon Micallef

Rapprezentant Qaddiefa: Chris Bugeja

Kordinatur tat-Tahrig: Edward Ferriggi

Kit Manager: Chris Bugeja

Assistent Kit Manager: Thomas Aquilina

Kordinatur Youths: Alan Dougall

Assistent Kordinatur Youths: Alex Azzopardi

Delegati fl-Ghaqda Regatta Nazzjonali

Ian Farrugia - Simon Micallef - Alex Azzopardi

Konsulenti Legali
Dr Franco Debono - Dr Joe Sammut

Direttur Spiritwali: Dun Anton Galea Scannura

AwditurNeville Farrugia Cann

Bord Tekniku


Chairman: Ian Farrugia

Membri: Edward Ferriggi, Chris Bugeja


Bord Editorjali


Editur: Alex Azzopardi

Membri: Simon Micallef, Clayton Vella

Kummissjoni 15 il-Sena Anniversarju


Chairman: Simon Micalef

Membri: Ian Farrugia, Alex Azzopardi, Alan Dougal, Louis Balzia

 

Id-Disinn tal-Kuluri ta' l-Opri ta' Birzebbuga mill-2005

2005 – 2006 

Fl-ewwel sena ta’ meta rega’ twaqqaf id-Distrett, l-opri ta’ Birzebbuga kienu jinzebghu blu (kemxejn skur) u b’madwar erba’ faxxi homor u bojod imqassmin mat-tul ta’ l-opra. Dan id-disinn kien sar min Edward Ferriggi.

________________________

2007


L-Opri inzebghu bhad-dghajsa li tidher fuq l-arma tal-Klabb, jigifieri stripes xi ftit wesghin bojod/celesti/bojod/homor etc. Dan id-disinn kien sar minn Alex Azzopardi meta iddisinja l-arma tal-Klabb.

________________________

2008-2012 


Meta saret id-Dghajsa tal-Pass il-gdida ’22 ta’ Frar’, il-bennej ta’ din id-Dghajsa, Alex Gatt, xtaq li jsir disinn gdid. Id-disinn xorta baqa ibbazat fuq l-istripes bojod/celesti /bojod/homor, bid-differenza li l-istripes gew iktar spissi u l-abjad ikun idjeq mill-ohrajn. Dan id-disinn umbaghad intuza fuq l-opri l-ohra

tal-Klabb.

________________________________________________________________________

2013 sal-lum

Minn din is-sena inholoq disinn gdid li ghadu jintuza sal-lum. L-opri issa qed jinzebghu  bil-pruwwa celesta, in-nofs abjad u l-poppa hamra. Dan huwa disinn ta’ Peter Aquilina.

__________________________
 

Unuri Mirbuha mid-Distrett ta' Birzebbuga

2018 - Rebbieha tar-Regatta ta' Jum il-Helsien (Kat A)

2015 - Rebbieha tar-Regatta ta' Jum il-Helsien (Kat A) 

2008 - Rebbieha tar-Regatta tal-Vitorja (Kat B)

2016 - Rebbieha tar-Regatta ta' Jum il-Helsien (Kat B) 

2017 - Rebbieha tar-Regatta tal-Youths (Under 18)

2017 - Rebbieha tar-Regatta ta' Birzebbuga

2018 - Rebbieha tar-Regatta ta' Birzebbuga2017 - Runners Up tar-Regatta ta' Jum il-Helsien (Kat A)

2007 - Runners Up tar-Regatta ta' Jum il-Helsien (Kat A)

2017 - Runners Up tar-Regatta tal-Vitorja (Kat B)

2017 - Runners Up tar-Regatta ta' Jum il-Helsien (Kat B)

2009 - Runners Up tar-Regatta ta' Jum il-Helsien (Kat B)

 

Rebbieha tar-Regatta tal-Vitorja


Kategorija A


Isla 23

Bormla 19

Marsa 13

Kalkara 7

Marsamxett 2

Birgu 1


Kategorija B


Bormla 14

Isla 5

Marsa 5

Marsamxett 3

Birgu 2

Birzebbuga 1

Kalkara 1Rebbieha tar-Regatta ta' Jum il-Helsien


Kategorija A


Edizzjonijiet

Bormla 3

Birgu 1

Marsamxett 1


Shield

Marsa 11

Isla 10

Bormla 8

Birgu 3

Birzebbuga 2

Marsamxett 1


Paljijiet Mirbuha

Regatta - Palju - Tigrija - Kategorija - Isem ta l-Opra - Ekwipagg

1.Vitorja 05 - 3rd - Tal-Pass X2 - Kat A - Pietra - S. Aquilina u M. Galea

2.Helsien 06 - 3rd - Tal-Pass X4 - Kat A - Pietra - E. Ferriggi, M. Magro, S. Aquilina u J. Zammit

3.Vitorja 06 - 3rd - Tal-Pass X4 - Kat B - Pietra - E. Ferriggi, L. Caruana, S. Aquilina u P. Valletta

4.Helsien 07 - 1st - Tal-Pass X2 - Kat A - Pietra - J.M. Mifsud u J.Flask

5.Helsien 07 - 2nd - Tal-Pass X4 - Kat A - Pietra - C. Camilleri, J. M. Mifsud, J. Flask, C. Gauci

6.Vitorja 07 - 3rd - Kajjiki - Kat B - Karmenu Vella - D. Aquilina u J. Falzon

7.Helsien 08 - 3rd - Midalji - Kat A - Maria Carmela - G. Bonello, C. Fiteni, J. Flask, C. Gauci

8.Vitorja 08 - 1st - Tal-Pass X2 Kat B - 22 ta’ Frar - C. Fiteni, J. Flask

9.Vitorja 08 - 2nd - Kajjiki - Kat B - Karmenu Vella - L. Bonello u C. Curmi

10.Vitorja 08 - 1st - Midalji - Kat B - Maria Carmela - G Viacava, C Fiteni, J Flask u C Gauci

11.Vitorja 08 - 1st - Frejgatina -Kat B-Marlene Dentista II - G Viacava, T Viacava, L Azzopardi (cox)

12.Vitorja 08 - 1st - Tal-Pass X4 - Kat B - 22 ta’ Frar - L Bonello, C Fiteni, J Flask u C Gauci

13.Helsien 09 - 3rd - Tal-Pass X2 - Kat B - 22 ta’ Frar - C Debono, J Attard

14.Helsien 09 - 3rd Kajjiki - Kat B - Karmenu Vella - L Bonello, J Falzon

15.Helsien 09 - 1st - Midalji -  Kat B - Maria Carmela - G Viacava, C Fiteni, J Flask u C Gauci

16.Helsien 09 - 3rd - Frejgatina-Kat B -Marlene Dentista II -G Viacava, T Viacava, L Azzopardi (cox)

17.Helsien 09 - 1st - Tal-Pass X4 - Kat B - 22 ta’ Frar - L Bonello, C Fiteni, J Flask u C Gauci

18.Helsien 10 - 3rd - Kajjiki - Kat A - Karmenu Vella - K Attard u G Micallef

19.Helsien 11 - 2nd - Tal-Pass X2 -  Kat B - 22 ta’ Frar - J Cremona u P Cremona

20.Helsien 11 - 3rd - Kajjiki - Kat B - Karmenu Vella - R Degiorgio u A Meli

21.Helsien 14 - 3rd -  Frejgatini - Kat B - Marlene Dentista II - D Attard, D Attard u I Cauchi (Cox)

22.Helsien 14 - 3rd - Tal-Pass X4 - Kat B - 22 ta’ Frar - D Attard, K Attard, J Falzon u S Schembri

23.Vitorja 14 - 2nd - Frejgatina - Kat B - Marlene Dentista II - D Attard, D Attard u K Farrugia (Cox)

24.Vitorja 14 - 3rd - Tal-Pass X4 - Kat A - Centinarja - M Dalli, S Dalli, R Grima, R Bugeja

25.Helsien 15 - 1st - Midalji - Kat A - Maria Carmela - R Fiteni, C Camilleri, A Schembri, D Gilford

26Helsien 15 - 1st - Frejgatini - Kat A - Tereza - R Fiteni, C Camilleri, K Camilleri (cox)

27.Helsien 15 - 3rd - Tal-Pass X4 - Kat A - Centinarja - C Fiteni, A Schembri

28.Helsien 15 - 2nd - Tal-Pass X4 - Kat A - Centinarja - R Fiteni, C Fiteni, A Schembri, D Gilford

29.Helsien 15 - 2nd - Tal-Pass X2 - Kat B - 22 ta’ Frar - E Borg, M Magro

30.Helsien 15 - 1st - Tal-Pass X4 - Kat B - 22 ta’ Frar - D Attard, E Borg, M Magro, R Bugeja

31.Vitorja 15 - 1st - Frejgatini - Kat A - Tereza - R Fiteni, C Camilleri, K Camilleri (cox)

32.Vitorja 15 - 2nd - Kajjiki - Kat A - San Pietru - C Camilleri, N Sant

33.Vitorja 15 - 1st - Frejgatini - Kat B - Marlene Dentista II - D Attard, D Attard u K Camilleri (cox)

34.Helsien 16 - 1st Tal-Pass X2 - Kat B - 22 ta' Frar - Emman Borg, Manuel Magro

35.Helsien 16 - 1st - Kajjik - Kat B - San Pietru - Damian Attard, Russell Bugeja

36.Helsien16-2nd-Midalji-Kat B-Maria Carmela II-Dirk Attard,Glenn Zammit,Russell Bugeja,Sean Schembrire

37.Helsien 16-1st-Frejgatina- Kat B - Tereza-Dirk Attard, Damian Attard, Meod Ciantar (cox)
38.Helsien16-2nd-Tal-PassX4-Kat B- 22 ta' Frar-Damian Attard,Emman Borg,Manuel Magro,Russell Bugeja
39.Vitorja 16 - 3rd - Frejgatina - Kat A- Tereza -  Dirk Attard, Damian Attard, Meod Ciantar (cox)

40.Helsien 17 - 2nd - Tal Pass X2 - Kat B - Centinarja - Owen Micallef, Clifford Bugeja

41.Helsien17- 2nd -Midalji-Kat A-Maria Carmela2-Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri

42. Helsien 17 - 1st - Kajjiki - Kat B - Birgu - Glenn Zammit, Andre Gauci

43. Helsien 17 - 3rd - Frejgatini - Kat A - Tereza - Damian Attard, Dirk Attard u Chasney Ciantar (cox)

44.Helsien 17- 3rd-Midalji-Kat B-Maria Carmela II-Dirk Attard, Owen Micallef, Clifford Bugeja, Sean Schembri

45. Helsien 17 - 3rd - Kajjiki - Kat A - San Pietru - Damien Attard u Russell Bugeja. 

46.Helsien 17 -2nd -Tal-PassX4 -Kat B-Centinarja-Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja, Colin Gauci

47.Helsien17-2nd -Tal-PassX4-Kat A-22 ta’Frar-Damian Attard, Emman Borg, Manwel Magro, Russel Bugeja

48.Vitorja 17-2nd-Midalji-KatA-Maria Carmela II - Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri

49. Vitorja 17 - 3rd - Frejgatini - Kat A - Tereza - Damian Attard, Dirk Attard u Chasney Ciantar (cox)

50. Vitorja 17 - 2nd - Tal Pass X2 - Kat B - Centinarja - Owen Micallef, Clifford Bugeja

51. Vitorja 17 - 2nd - Kajjiki - Kat B - Guzi r-Ratal - Glenn Zammit, Andre Gauci

52. Vitorja 17 - 2nd - Frejgatini - Kat B - Marlene id-Dentista II - Matthew Dalli, Steve Dalli, Chasney Ciantar 

53.Vitorja 17-2nd-Tal-PassX4 -Kat B - Centinarja - Owen Micallef, Glenn Zammit, Clifford Bugeja, Colin Gauci

54.Helsien18-1st -Midalji-Kat A-Maria Carmela II- Dirk Attard, Glenn Zammit, Russell Bugeja, Sean Schembri

55.Helsien 18 - 2nd - Frejgatina - Kat A - Tereza - Dirk Attard, Damien Attard, Chasney Ciantar (cox)

56. Helsien 18 - 2nd - Kajjiki - Kat A - San Pietru - Glenn Zammit, Russell Bugeja

57.Helsien18-1st-Bl'Erbgha-Kat A- 22 ta’ Frar-Dirk Attard, Emman Joe Borg, Russell Bugeja, Sean Schembri

58.Helsien18-2nd-Midalji-KatB-Maria CarmelaII-Axel Degiorgio,Glenn Zammit,Clifford Bugeja,Sean Schembri

59.Helsien 18-3rd- Frejgatina -Kat B - Marlene id-Dentista II Steve Dalli, Matthew Dalli,

60.Helsien 18 - 3rd -Bl-Erbgha - Kat B-Centinarja-Axel Degiorgio, Owen Micallef, Clifford Bugeja, Colin Gauci

61.Vitorja 18-3rd-Midalji-Kat A - Maria CarmelaII-Dirk Attard,Glenn Zammit,Russell Bugeja, Sean Schembri

62.Vitorja 18 - 3rd - Frejgatini - Kat A - Tereza - Dirk Attard, Damien Attard, Ayken Abela (cox)

63. Vitorja 18 - 2nd - Kajjiki - San Pietru - Glenn Zammit, Russell Bugeja

64. Vitorja 18 - 3rd - B'Erbgha - 22 ta Frar: Dirk Attard, Emman Borg, Russell Bugeja, Sean Schembri

65. Vitorja 18 - 3rd - Bi Tnejn - Centinarja - Owen Micallef, Clifford Bugeja

66. Vitorja 18 - 3rd - Frejgatini - Marlene id-Dentista II - Matthew Dalli, Steven Dalli, Ayken Abela (Cox)

67. Vitorja 18 - 3rd - Bl-Erbgha - Centinarja - Axel Degiorgio, Owen Micallef, Cliford Bugeja, Colin Gauci 

Opri tad-Distrett ta' Birzebbuga

Tal-Midalji

Santa Marija – Alfred Baldacchino (1972-1976)

Sabiha - Alfred Baldacchino (1974-1976)

Marianna tad-Deheb - Toni Cassar (2005 -2015)

Maria Carmela – Toni Cassar (2007 - 2016)

Maria Carmela II - Mario Aquilina (2015 -  )


Frejgatini

Blue Star - Guzi Aquilina (1972-1976)

Balena - Guzeppi Delceppo (1976)

Marlene id-Dentista – Toni Cassar (2005 - 2008)

Giannina – Colin Spiteri (2007 -   )

Marlene id-Dentista II - Toni Cassar (2008 - )

Tereza - Mario Aquilina (2015 - )

Kajjiki

Mabbli – Guzeppi Delceppo (1974-1976)

Rikky – Toni Cassar (2005 - 2011)

Guzi r-Ratal – Toni Cassar (2005 - 2006)

Karmenu Vella l-Guy – Toni Cassar (2007-  )

Guzi r-Ratal - Mario Aquilina (2013 -  ) 

San Pietru - Mario Aquilina (2015 -  )


Dghajjes tal-Pass

Lady of Lourdes – Censu Pule’  (1972-1976)

Pietra – Guzeppi Delceppo  (1973-1976)

Pietra – Lawrence Schembri (2005 - 2009)

22 ta’ Frar – Alex Gatt (2008 -  )

Centinarja – Mario Aquilina (2014 - )